Tandläkarmottagning

VISSTE DU ATT VI PÅ DENTALART HAR HUNDRATALS FRAMGÅNGSFULLDA FALL, I DE MEST VARIANDE OMRÅDEN, ALLTID MED TOTAL NÖJDHET?

Vårt team av  odontologer  är inte bara dedikerade till att tillhandahålla högkvalitativa tjänster med toppmodern utrustning, utan de är också engagerade i att ge alla patienter den bästa tandvården.

Besides being related to the teeth, the practice of dentistry is also closely linked to facial aesthetics. We offer aesthetic treatments that restore oral health and self-esteem.

Clinica_Dentaria-1

Tandläkarmottagning

Tandläkarna på DentalArt Clinic är utbildade för att ge kvalitetsvård genom sina kunskaper om den senaste tekniken inom tandvård. Deras engagemang för ständiga förbättringar gör att de ständigt lär sig mer om nya metoder som förbättrar munhälsan. Vi har också ett inomhusapotek för att se till att våra patienter har regelbundna lager av alla läkemedel som du kan behöva akut.

Vi har också ett inomhusapotek för att se till att våra patienter har regelbundna lager av alla läkemedel som du kan behöva akut.

Vi är alltid tillgängliga för att lyssna på dig och föreslå de bästa behandlingarna. Om du letar efter en tandvårdsklinik som kan ge dig bästa hälsoupplevelse, tveka inte, kontakta oss eller använd formuläret nedan för att boka en tid. Vi befinner oss i Portimão, i Praia da Rocha.

Kontakta oss idag +351 932237198

Ett leende är ett universellt språk: när som helst, var som helst, alla förstår det.

Dr. Joyce Gomes

Tandläkarmottagning

Klinisk direktör

Dr. Paula Rêgo

Tandläkarmottagning

Dr. Carolina Alcântara

Ortodonti

Tandläkarmottagning

Stomatologin ägnar sig åt förebyggande, diagnostik och behandling av sjukdomar i tänderna och deras stödstrukturer. Det är nu inom tandvården som vi behandlar munhälsoproblem som:
It is within dentistry that we treat oral health problems such as:

Karies, parodontal sjukdom, tandförlust, halitosis, tandvärk, förändringar i tandutvecklingen, dålig ocklusion och mycket mer.

Tveka inte, kontakta oss om du har något av dessa problem eller besök vår tandklinik i Praia da Rocha, Portimão.

 

Hur beställer man cheques-dentista?

Enligt hälsovårdsmyndigheten SNS:

Vad är cheques-dentista?

Cheques-dentista är guider som ger tillgång till en rad olika typer av tandvård. Den omfattar olika områden som förebyggande, diagnos och behandling.

Hur får man tillgång?

Du bör boka en tid hos din husläkare om du står på listan över berättigade patienter.

När det gäller barn bör man endast boka en tid för ett barn under 6 år. För de övriga åldrarna bestäms tillgången i en skolmiljö.

När kan jag ansöka om min tandvårdskontroll?

Du kan när som helst begära en tandläkarundersökning från din husläkare, så länge du uppfyller de nödvändiga kraven.

När kan jag ansöka om min tandvårdskontroll?
Du kan kontrollera dina cheques-dentista via den personliga delen av SNS 24-portalen genom att gå till avsnittet ”Os meus registos”, klicka på punkten ”Boletins” och välja fliken ”Boletim de saúde oral”.

Var kan jag boka tid för min tandkontroll?

Pode utilizar o cheque-dentista em qualquer ponto do país, num médico aderente ao Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral, disponível através de uma lista nacional.

Hur mycket kostar det?

Det är kostnadsfritt.

Vem omfattas av skyddet?

De befolkningsgrupper som omfattas av cheques-dentista är:

gravida kvinnor som följs upp i SNS mottagare av Complemento Solidário Barn och ungdomar upp till 18 års ålder, oavsett vilken skola eller institution de går i. Personer med hiv/aids-infektion. VIH/SIDA Personer med en misstänkt cancer i munnen. Munhygienkonsultationen är öppen för ungdomar i åldrarna 4, 7, 10 och 13 år.

Det nationella programmet för främjande av munhälsa (PNPSO) gör det dessutom möjligt att erbjuda tandvård till viktiga och särskilt utsatta grupper och användare av den nationella hälso- och sjukvårdstjänsten Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Vilka är de olika åldrarna för tandläkarundersökningen?

Åldersgrupperna är indelade i:

4 till 6 år 7 till 9 år 10 till 12 år 13 till 14 år 16 till 18 år 15-åringar kan placeras i antingen åldersgruppen 13-14 år eller 16-18 år. Mer information finns i guiden Tandläkarchecken för barn.

When can I apply for my dental voucher?

Du kan när som helst begära en tandläkarundersökning från din husläkare, så länge du uppfyller de nödvändiga kraven.

Vilka dokument och krav behövs?

Allt du behöver är en vederbörligen undertecknad tandläkarcheck och din legitimation.

Övrig dental behandlingar

See this list for everything we can do for you, alone or, as is more common, in integrated services:

Det är mycket vanligt att patienter söker sig till tandläkarkliniken för att reparera bara en tand, när man har förlorat en del av sin struktur eller när man har allmänt ont. När patienten undersöks inser vi dock oftast att det finns andra relaterade faktorer som bidrog till händelsen, t.ex. när patienten redan har förlorat några tänder och den tand som stöder tuggningen gick sönder på grund av att det fanns en stor restaurering, gammal eller inte, och att det inte fanns något stöd från de närliggande tänderna. Detta är ett vanligt klagomål från patienter.

Munhålan är komplex och består av tandkött, tänder och ben. I denna bemärkelse är det alltid viktigt att tänka på den oral rehabilitering för att återskapa hela uppsättningen som är skadad eller förlorad, för att försöka återföra patienten till dess funktionella struktur genom god tuggförmåga och även för att skapa en bättre estetisk standard, vilket kommer att förbättra livskvaliteten och hjälpa till med självkänslan.

I fallet ovan handlar det inte bara om att ersätta en specifik tand utan om att ersätta hela tanduppsättningen, antingen med hjälp av implantat eller avtagbara proteser.

Dental Aesthetics and Oral Rehabilitation
Treatment Plan

Många söker sig till tandvårdskliniker för att de vill förbättra sin estetik. DentalArt-proffs utför ett grundligt arbete som börjar vid det första samtalet, där patienten undersöks, fotograferas och undersökningar som underlättar diagnosen begärs, t.ex. ortopantomografi. När detta är gjort kan vi föreslå den bästa behandlingsplanen för patienten.

Det finns olika sätt att ersätta en tand eller mer än en tand när de tappats av olika anledningar. Tänderna som ska bytas ut kan vara fixerade eller avtagbara.

Förlorade tänder behöver alltid bytas ut, eftersom avsaknaden av bara en i tandbågen kommer att påverka funktionaliteten hos de andra tänderna.

Valet av restaurering, löstagbara eller fixerade tänder kommer att bero på den mest lämpliga behandlingen för varje patient, vilket kan involvera inte bara den ekonomiska faktorn utan också de biologiska förhållandena och biotypen för varje patient. Därför är en bra tandmedicinsk analys alltid nödvändig innan man bestämmer sig för den bästa typen av behandling.

I den här texten kommer du att upptäcka vilka behandlingar du ska välja.

Varför måste jag ersätta förlorade tänder?

Det finns flera anledningar till att du kan behöva reparera eller byta ut dina tänder:

– Du har slagit ut en eller flera tänder.

– Tänderna har av någon anledning slitits ned.

– Du har förlorat tänder på grund av en tandlossningssjukdom.

– Tänderna har skadats av karies och tandfyllningar och måste därför tas bort och ersättas.

Många människor kan vänja sig vid att sakna tänder, särskilt på sidorna av käken där tanden inte är så synlig. Det viktiga är att balansen i tandbågen bibehålls så att tänderna inte börjar luta eller röra sig.

Brygga

En brygga fästs i munnen och ersätter två eller flera tänder. Bryggan är sammanfogad i ett stycke. Om en tand måste tas bort kan den ersättas med en brygga som vilar på tänderna på båda sidorna.

För att kunna ersätta förlorade tänder med en fast byggao måste det finnas tillräckligt många tänder kvar i käken för att ge bra stöd åt bryggan. Tänderna får inte heller stå för långt ifrån varandra.

Implantat

Tandimplantat är vanligtvis metallskruvar av titan som opereras in i käkbenet. Titanskruvarna fungerar som konstgjorda rötter i käkbenet. När implantatet har läkt i käkbenet kan kronan eller bryggan fästas på det.

Det är möjligt att ersätta en enda saknad tand med en krona på ett implantat. Om flera tänder saknas kan en brygga fästas på flera implantat.

Vanligtvis måste du besöka tandläkaren flera gånger innan du kan få en brygga eller krona monterad. Först slipas tanden eller tänderna ner och tandläkaren tar ett avtryck för att göra en modell. Därefter bestämmer ni tillsammans vilken färg den konstgjorda tanden eller de konstgjorda tänderna ska ha.

Avtrycket skickas till en tandtekniker som tillverkar kronan eller bron. Ersättningständerna är tillverkade av olika material.

Ibland är det nödvändigt att göra ett eller flera tester i munnen för att få en perfekt passform. Medan du väntar på den färdiga kronan eller bryggan är det vanligtvis nödvändigt att tillfälligt ersätta materialet. När allt är klart kan du prova kronan eller bryggan i munnen i några dagar för att känna att allt är bra innan den sätts på plats. Slutligen lägger tandläkaren ett cement på kronorna och fäster dem på tänderna.

Avtagbara proteser

Om du inte har så många tänder kan det vara svårt att ersätta dem med konstgjorda tänder som sitter fast. Då kan du få en avtagbar protes, en helprotes eller en partiell protes.

Protesen består förutom av konstgjorda tänder även av ett konstgjort material som ersätter tandköttet och käkarna. Du kan själv sätta in och ta ut protesen ur munnen.

Delprotesen kan fästas med clips eller någon annan fästanordning på de tänder som finns kvar i käken. En komplett protes ersätter tänderna i en helt tandlös käke.

En helprotes i överkäken sitter som en sugkopp på överkäken och gommen. En komplett protes i underkäken vilar på den tandlösa käken. Den kan också fästas på slipade tänder eller implantat och kallas då för en protes.

En partiell protes är i allmänhet bättre fäst än en komplett protes.

Om du inte har några fler tänder

Tandläkaren tar en avgjutning av den tandlösa käken för att göra en vaxavgjutning. Detta används för att mäta var de nya tänderna ska placeras. Tillsammans med din tandläkare väljer du färg och form på dina nya tänder.

Du måste besöka tandläkaren fyra till fem gånger innan protesen är helt klar. Med den här metoden passar protesen bra direkt och du slipper vanligtvis större justeringar under några år.

Hur fungerar avtagbara proteser?

Det varierar från person till person hur lång tid det tar att vänja sig vid en protes.

Det är svårare att ha en avtagbar protes i underkäken än i överkäken. Proteser i överkäken kan vanligtvis placeras på gommen. I underkäken kan tungan och andra muskler flytta proteserna ur läge.

Om du får en avtagbar helprotes i underkäken som inte fungerar bra kan det vara bra att sätta in två implantat. Implantaten har fjädrar som håller protesen bättre på plats, en så kallad täckprotes. Om det fungerar bra är det oftast möjligt att sätta in fler implantat och göra en bro som fästs på implantaten.

Vissa sjukdomar, t.ex. Parkinsons sjukdom, Sjögrens syndrom eller stroke, kan göra det svårare att ha avtagbara proteser. Protesskydd kan alltså fungera bra.

Implantat

Vid ett tandimplantat ansluts en ny konstgjord tand eller tandrad direkt till de skruvar som opererats in i käkbenet. Ibland fästs tänderna på små förlängningar av titan eller annat material som sticker ut från tandköttet. Förlängningarna kallas för distans. Ibland fästs tänderna på små förlängningar av titan eller annat material som sticker ut från tandköttet. Längderna kallas för distanser.

Du kan räkna med att ett implantat håller lika bra som din egen tand om du tar väl hand om det.

Olika grader av saknade tänder kräver olika implantat

Före en implantatbehandling undersöks du av din tandläkare. Du kommer att tala om din hälsa och förklara hur behandlingen kommer att genomföras.

Det finns olika behandlingar beroende på vilka tänder som saknas:

Om du har förlorat eller förlorat endast en tand behöver vanligtvis endast ett implantat opereras. Implantatet bär sedan en enda konstgjord tand. Det kallas för ett implantat för en enskild tand.

Om du inte har någon tand i den första tandraden räcker det inte att implantatet placeras i käkbenet. Den omgivande vävnaden ska också formas för att ge ett naturligt utseende. Ibland är det så svårt att bli frisk att det i stället behövs en brygga som stöd för de omgivande tänderna.

Om du har förlorat flera tänder kan du få flera implantat som stöd för en fast brygga. Om du har förlorat stora delar av din käke måste tandläkaren ibland förlänga bryggan med konstgjorda tänder för att få ansiktet att se ut som tidigare.

Om du inte har några tänder i käken krävs det vanligen fyra till sex implantat för att kunna bära en hel tandrad med konstgjorda tänder. Ibland behövs fler implantat.

Förberedelser för en implantatoperation

Vanligtvis behövs ingen förbehandling om du har en stark och frisk käke. Om du har dåliga tänder kan det vara nödvändigt att dra ut dem. Då kan käkbenet behöva läka före behandlingen.

Om du är rökare bör du sluta röka i god tid före operationen.

Du kan få en tillfällig protes om du saknar en tand. Den fyller ut tandluckorna och gör det lättare att tugga.

Ibland måste käken förstärkas

Om du inte har tillräckligt med ben för implantaten kan du få en benstomme eller en bentransplantation. Det är vanligast att operationen utförs i överkäken.

Först görs en röntgenundersökning av käken för att undersöka möjligheterna att använda implantat. Ibland görs det med datortomografi eller röntgen.

Därefter opererar en käk- och ansiktskirurg ben från en annan del av kroppen. Ibland används konstgjorda benersättningsmaterial.

Vid en mindre operation får du lokalbedövning. Om benet opereras, till exempel höften, görs det under narkos.

Distanser fästs på implantaten

Vid det andra ingreppet öppnas slemhinnan vid varje implantat och små förlängningar, så kallade distanser, fästs på implantaten. Distanserna går upp genom slemhinnan. Därefter kan den nya konstgjorda tanden eller bryggan skruvas in eller fästas med cement, vanligtvis går det andra ingreppet snabbare än det första.

Efter implantatoperation

Titanimplantat måste läka fast i käkbenet. Läkningsprocessen kan ta upp till sex månader.

Under tiden kan du ha tillfälliga tänder. Om implantaten är mycket stabila kan tandläkaren ibland bygga in de konstgjorda tänderna i implantaten samma dag eller veckor efter operationen.

Om det inte är möjligt att bygga fasta tillfälliga tänder kan du bära din gamla protes igen, som har formats om för att passa käken. I mindre utrymmen kan du ibland få permanenta tillfälliga tänder som vilar på granntänderna omedelbart efter operationen.

Håll dina tänder rena

Rökning kan försvåra läkningen efter en implantatoperation.

Du får ofta antibiotika efter operationen. Ibland kan du behöva smärtstillande medel. När kirurgen punkterar käkbenet uppstår vanligtvis en inflammation som snabbt går över. Det är oftast med svullnad, ömhet och ibland blödning.

För att hålla den ren kan du skölja munnen med saltlösning och klorhexidinlösning. Om du har genomgått en hel käkkirurgi kan du behöva äta flytande kost under några dagar.

Det kan kännas ovanligt att få permanenta tänder efter att ha varit tandlös under en lång tid. Konstgjorda tänder kan se nya och ovanliga ut. Ibland påverkas talet.

Uppföljning

För att kontrollera käkbenet runt implantaten måste tandläkaren göra en röntgenundersökning. Detta följs av fler så att tandläkaren kan jämföra med tidigare röntgenundersökningar om implantaten sitter på plats. Under de första två åren efter operationen är det viktigt att kontrollera om implantaten förändras.

Efter cirka två år kan tiden mellan röntgenundersökningarna förlängas till exempelvis fem år om benet runt implantaten är friskt.

Vid regelbundna kontroller hos tandläkaren eller tandhygienisten kontrolleras detta:

– Hur ser slemhinnan runt implantaten ut?

– Om det finns bakteriebeläggningar, så kallat plack, runt implantaten och på de konstgjorda tänderna.

– Hur bettet ser ut på konstgjorda tänder.

– Hur bettet sitter när du biter ihop.

– Hur väl bron eller kronan sitter fast.

Löst sittande implantat

Det är ovanligt att implantat lossnar. Om implantatet lossnar några månader efter operationen beror det oftast på att det inte har vuxit in ordentligt i benet.

Om du tappar implantatet senare kan det bero på att du tuggade för hårt. För att minska risken för trängningar kan du bära en stödbåge på natten.

Garanti

De flesta tandläkare ger en ekonomisk garanti för att kronan eller bron som sitter på implantaten håller i två år.

Implantaten är garanterade i minst två år. Därefter erbjuder tillverkarna olika långa garantier. Om det är en livstidsgaranti innebär det att du kan få ett nytt implantat av tillverkaren om det går sönder eller lossnar. I så fall behöver du bara betala för operationen och justeringarna.

Förberedelser för en implantatoperation

Vanligtvis behövs ingen förbehandling om du har en stark och frisk käke. Om du har dåliga tänder kan det vara nödvändigt att dra ut dem. Då kan käkbenet behöva läka före behandlingen.

Om du är rökare bör du sluta röka i god tid före operationen.

Du kan få en tillfällig protes om du saknar en tand. Den fyller ut tandluckorna och gör det lättare att tugga.

Krona

Om en tand är så skadad att den inte längre kan repareras med en mindre reparation kan tandläkaren behöva reparera tanden ytterligare och göra en ny krona. En krona är en konstgjord del av en tand som täcker större delen av tanden som en keps. Kronan fästs på den slipade tanden med ett cement, ett keramiskt material som håller den på plats.

Upprätthåller renlighet runt kronor och bryggor.

En konstgjord krona eller brygga skyddar inte tänderna mot karies eller tandförlust. Ibland kan bryggor skapa platser mellan tänderna som kan vara svåra att rengöra. Bakteriella beläggningar fäster till exempel lätt vid övergången mellan själva tanden och den konstgjorda kronan.

De viktigaste hjälpmedlen för att hålla tänderna rena är en mjuk tandborste och fluortandkräm. Ofta behöver du mer fluor i form av tabletter, tuggummi eller munvatten. Du kan också behöva extra små borstar och tandtråd för att komma åt alla ställen.

Du bör träffa en tandhygienist regelbundet om du har många kronor eller bryggor i munnen. Tandläkaren eller tandhygienisten kan ge dig råd om hur du kan ta bättre hand om dina tänder.

Om du fortfarande har några tänder kvar

Detta kan göras på två olika sätt när du får en ny tandprotes. Det beror på om du fortfarande har tänder eller inte.

Tandläkaren gör ett avtryck av käken och tänderna om det fortfarande finns tänder i käken. Tandteknikern bygger en protes som efterliknar dina egna tänder och som passar ungefärligt i käken.

När dåliga tänder dras ut kan du få din nya protes med en tillfällig passform tills ditt tandkött och dina käkar har läkt. Sedan ändras formen och protesen justeras tills den passar perfekt.

Med den här metoden behöver du inte vara utan dina tänder efter att de har tagits bort.

Protesen bör kontrolleras.

Det är viktigt att du kontrollerar protesen regelbundet, minst en gång om året. Den kan behöva justeras. En protes som inte passar bra kan orsaka nötning.

Käken förändras snabbt den första tiden efter att tänderna dragits ut. Protesen kan behöva anpassas till den. Tandteknikern behöver högst några dagar för att göra de nödvändiga justeringarna. Under tiden kan du vara utan tandprotes.

Ibland måste protesen göras om. Du kan få en kopia av en protes som fungerar bra och som du tycker om. Det brukar fungera bra om det du kopierar inte är alltför slitet. Du kan också beställa en extra kopia av din protes för att ha den i reserv.

Rengör protesen med en tandborste

En avtagbar protes är lätt att rengöra eftersom du kan ta ut den och borsta den. Du kan använda en tandborste och en mild tvål. Du kan borsta tandköttet försiktigt med en mjuk tandborste och varmt vatten.

Använd inte tandkräm för att rengöra proteser. Tandkräm innehåller slipmedel som kan repa plastmaterialet och göra det lättare för bakterier att fastna på protesen.

När är implantat olämpliga?

Det finns sjukdomar som förhindrar att implantat sätts in och ibland måste tandläkaren rådgöra med en läkare före operationen. Behandlingen kan behöva skjutas upp, till exempel i följande situationer:

– Patienten har benskörhet.

– Patienten tar vissa mediciner.

– Patienten behandlas för cancer med strålning.

– Käkar har inte vuxit ut fullt ut.

– Patienten har för lite ben i käken för att kunna sätta in implantat.

Om du har hjärt- och kärlsjukdomar och använder blodförtunnande läkemedel är en medicinsk bedömning nödvändig.

Implantatkirurgi

Du opereras en eller två gånger när du får implantaten, beroende på hur många implantat som ska sättas in.

Operationen utförs vanligtvis under lokalbedövning och är smärtfri. Du kan få lugnande medel om du är orolig för operationen. Om du är mycket orolig kan du få hela behandlingen under bedövning.

Den första operationen tar en till två timmar, beroende på hur många implantat som ska sättas in.

Först viks tandköttet och hål borras i käkbenet. Kirurgen fäster sedan implantaten i käkbenet. Därefter sys tandköttet över implantaten så att de inte syns.

Under cirka en vecka får du inte bära protesen och inte tugga där du har opererats.

Behandling i ett steg

Ibland kan en behandling utföras med bara ett ingrepp. Operationen tar en till två timmar, beroende på hur många implantat som ska sättas in.

I princip används samma teknik som vid den första operationen. Men i stället för att sy ihop slemhinnan och täcka implantaten kan implantaten eller spacers från början sticka ut några millimeter från slemhinnan. Det behövs alltså ingen ytterligare operation.

Kronor på implantat

När implantaten är stabilt fastsatta och slemhinnan har läkt placeras de nya konstgjorda tänderna.

Tandläkaren gör först ett avtryck av käken och implantatet så att tandteknikern har en modell. På modellen bygger tandteknikern sedan bryggan. Det är viktigt att de konstgjorda tänderna passar exakt i implantaten.

Det tar vanligtvis två till fyra veckor att tillverka de konstgjorda tänderna. Tandläkaren fäster de konstgjorda tänderna på implantaten.

Du kan inte ta bort de nya tänderna själv.

Håll dina tänder rena

Det är lika viktigt att hålla dina implantat och nya tänder rena som att hålla dina vanliga tänder rena. De nya tändernas form kan göra att matrester och bakteriebeläggningar lättare fastnar runt implantatet och bryggan. Fråga din tandläkare eller tandhygienist om råd.

Du kan själv kontrollera dina implantat och konstgjorda tänder varje dag när du borstar tänderna. Kontrollera att dina bryggor och kronor är stabila, att de är intakta, att ditt tandkött inte blöder eller svullnar och att det inte gör ont.

Implantatkomplikationer och följder

Implantat fungerar vanligtvis bra under lång tid. Men det kan bli infekterat eller så kan trycket från protesen göra att implantatet överbelastas och lossnar. Om du röker kan det försämra läkningen och öka risken för komplikationer efter en tid.

Bakteriell beläggning

Det kan bli infekterat runt implantaten. Detta kan jämföras med att förlora en tand. Bakterier kan samlas runt implantaten och orsaka att benet runt skruven bryts. Det kan vara mycket svårt att bli av med bakterierna. I detta fall kan det vara nödvändigt att ta bort implantatet.

Implantatet kan behöva bytas ut

Om du av någon anledning behöver ett nytt implantat krävs en ny operation. Hålet i benet efter det förlorade implantatet måste läka och vävnaderna måste vara friska innan ett nytt implantat kan opereras in. Detta kan ta flera månader.

Tandimplantatär det mest rekommenderade alternativet för rehabilitering av förlorade tänder. Fördelarna med detta behandlingsalternativ går långt utöver valet av avtagbar protes. Huvudskälet är lätt att förklara: tandimplantat liknar naturliga tänder.

En konstgjord rot som tillverkats med tekniskt avancerade material placeras i benet i över- eller underkäken och stöder keramiska kronor eller bryggor.

Vid ett tandimplantat ansluts en ny konstgjord tand eller tandrad direkt till de skruvar som opererats in i käkbenet. Ibland fästs tänderna på små förlängningar av titan eller annat material som sticker ut från tandköttet. Förlängningarna kallas för distans. Ibland fästs tänderna på små förlängningar av titan eller annat material som sticker ut från tandköttet. Längderna kallas för distanser.

Olika grader av saknade tänder kräver olika implantat

Före en implantatbehandling undersöks du av din tandläkare. De berättar om sina metoder och förklarar hur behandlingen går till.

Det finns olika behandlingar beroende på vilka tänder som saknas:

Om du bara har förlorat en tand behöver oftast bara ett tandimplantat sättas in. Implantatet bär sedan en enda konstgjord tand. Det kallas för ett implantat för en enskild tand.

Om du inte har någon tand i den första tandraden räcker det inte att implantatet placeras i käkbenet. Den omgivande vävnaden ska också formas för att ge ett naturligt utseende. Ibland är det så svårt att bli frisk att det i stället behövs en brygga som stöd för de omgivande tänderna.

Om du har förlorat flera tänder kan du få flera implantat som stöd för en fast brygga. Om du förlorat mycket benmassa i din käke måste tandläkaren ibland förlänga bryggan med konstgjorda tänder för att få ansiktet att se ut som det gjorde innan.

Om du inte har några tänder i käken krävs det vanligen fyra till sex implantat för att kunna bära en hel tandrad med konstgjorda tänder. Ibland behövs fler implantat.

På ett enkelt sätt kallas tandimplantat för att ersätta förlorade tänder med en ny tand genom att placera en konstgjord rot. En enkel process som utvecklats av ett team av expertutbildade tandläkare. Valet av material är av yttersta vikt och vårt team arbetar med de bästa tandimplantaten för maximal kvalitet. Boka din tid nu:

Hur mycket kostar ett tandimplantat?

Det beror på olika faktorer, t.ex. antalet som ska placeras, käkens allmänna tillstånd och vilka typer av material som ska användas. Fråga vårt team så informerar vi dig gärna om priserna för ditt specifika fall.

Tandblekningär helt säker och vi garanterar en långvarig effekt så länge den utförs i en kontrollerad miljö, på tandläkarmottagningen eller i öppenvård med recept. Tandblekning är alltid en effektiv behandling. Ibland motsvarar det kanske inte patientens förväntningar. Resultatet beror på faktorer som t.ex. tandtypen, kosten, patientens ålder och munhygienvanor. Det gör det dock alltid möjligt att få vitare tänder än det ursprungliga tillståndet.

Tandblekning är i huvudsak en estetisk behandling. Den består av en tandblekningsgel som appliceras på tänderna. Denna gel gör dina tänder ljusare.

Beroende på tandtypen, patientens kost, ålder och munhygienvanor kan en blekning hålla i 5-6 år hos en patient som anses vara ”idealisk”, särskilt om den är ung. Under denna tid blir tänderna gradvis mörkare med tiden. De blir dock inte lika mörka som före behandlingen. Efter denna tid finns det alltid möjlighet att förstärka och bleka tänderna igen.

Det bästa behandlingsalternativet är alltid individuellt, vilken typ av blekning patienten vill ha och vilken nivå vi vill uppnå när det gäller tändernas färg.

Förberedelser

Innan du bleker dina tänder bör du undersökas av en tandläkare eller tandhygienist som bedömer om det är möjligt att bleka befintliga missfärgningar och bestämmer vilken metod som är lämpligast. Om det finns hål ska de repareras och all tandsten ska avlägsnas. Det är också viktigt att du har en god munhygien.

Tandläkaren eller tandhygienisten gör också en preliminär undersökning av vilka fyllningar som kan behöva bytas ut för att matcha de blekta tänderna när behandlingen är klar. Fyllningar och kronor som du har kan inte blekas och påverkas inte av blekmedel.

Du kan bleka dina missfärgade tänder för att få ett bättre helhetsintryck om du vill sätta en krona eller bro i munnen. Om du har en gammal krona som är ljusare än dina egna tänder kan tänderna runt kronan blekas så att färgskillnaden minskar.

Så här fungerar behandlingen

Vid blekning av missfärgade tänder används olika typ av blekningsgel. Ämnena i blekmedlet tränger in i tandens emalj. De mörka partiklar som missfärgar tänderna bryts ner.

Om du tror att du har missfärgade tänder är det viktigt att rådfråga en tandläkare om dina tänder kan blekas och i så fall hur man gör det.

Beroende på vilken metod tandläkaren använder kan det ta från några timmar i behandlingsstolen till några dagar eller veckor av behandling hemma. Vid allvarligare missfärgningar kan det ta ännu längre tid.

Blekning är en kemisk process. Blekmedlet tränger in i tandens emalj. Här bryts de missfärgade mörka ämnena ner till mindre, ofärgade ämnen.

Innan behandlingen inleds bör tändernas färg dokumenteras. Detta kan göras av tandläkaren, till exempel genom att ta ett foto av alla tänder som ska blekas. På så sätt kan du lättare bedöma hur behandlingen gick senare.

Vanligaste gelen

Vid tandblekning används oftast geler som bland annat innehåller ämnena karbamidperoxid eller väteperoxid. De blekningsgeler som används innehåller också kaliumnitrat och fluorid, vilket bör minska problemet med irritation under behandlingen.

Olika typer av blekmedel

Tandblekningsmedel är kosmetiska produkter. De får inte användas av personer under 18 år.

Här är några olika typer av preparat som används för tandblekning:

Blekmedel för tandvård får innehålla högst sex procent väteperoxid eller motsvarande styrka av ett annat medel.

Blekgeler får inte innehålla mer än sex procent väteperoxid eller motsvarande styrka av ett annat medel. Du kan använda gelen själv efter att du har blivit undersökt.

Engångsremsor och engångsskenor som är täckta med väteperoxidgel. Eles são usados no tratamento em casa.

Lack som innehåller väteperoxid eller urea peroxid och som borstas på tänderna under hembehandlingen.

Blekmedel som säljs i varuhus eller på internet. De kan innehålla ämnen som natriumperborat eller natriumklorit. Det är ofta oklart i vilken mängd. Den kan också innehålla sura lösningar, t.ex. citronsyra. Rådgör alltid med din tandläkare eller tandhygienist innan du använder produkter som du köpt på nätet.

Medel som innehåller mer än 0,1 procent väteperoxid får endast säljas till tandläkare. Detta gäller även motsvarande styrka hos en annan försäljare.

Första behandlingen hos tandläkaren

Den första gången i varje behandlingscykel behöver du hjälp av en tandläkare för att använda blekmedlet. Du kan också få behandling av en tandhygienist under överinseende av en tandläkare. Därefter kan du ta med dig blekmedel hem och avsluta behandlingen själv.

Om du behandlas på en tandvårdsklinik förbereds tänderna på olika sätt beroende på vilket blekmedel som används. En gummiduk eller plastskena används ofta för att isolera tänderna så att tandköttet och munnen skyddas från de starka gelerna.

Behandlingarna som görs på tandläkarkliniken tar ungefär en timme, men det är oftast nödvändigt att komma tillbaka en eller två gånger till för att upprepa behandlingen. Det beror på hur nöjda du och din tandläkare är med resultatet efter första gången.

Plastskenan fylls med gel

Först tas ett avtryck av tänderna på tandvårdskliniken om du ska bleka tänderna hemma. Med hjälp av avtrycket görs en modell på vilken en plastskena tillverkas som passar dina tänder. Du fyller plastskenan med blekningsgel och bär den en till två timmar om dagen, eller på natten om det är för svårt att ha den på dagen.

Ofta räcker det med tre till fyra dagars behandling. Du kan behöva behandla dina tänder i upp till två veckor om du har allvarliga missfärgningar.

Det går inte att säga att den ena metoden är bättre än den andra. Behandlingen på kliniken går snabbare, men resultatet är inte bättre än om du gör det hemma. Hittills finns det lite forskning om effektiviteten av klinisk blekning och hur länge resultatet varar.

Blekning av fyllda tänder

När fyllda tänder ska blekas är tekniken annorlunda. Den metod som anses vara mest tillförlitlig och riskfri är en gel som innehåller väteperoxid. Behandlingen upprepas med tre till fem dagars mellanrum tills resultatet är bra. Normalt utförs behandlingen två eller tre gånger.

Man upprepar vanligtvis efter tre till sju dagar. Insatsen kan behöva bytas ut ytterligare en eller två gånger innan resultatet blir bra. Ibland kan resultatet bli bättre om denna behandling kombineras med tandblekning på vanligt sätt.

Vid behandling av en rotfylld tand blir resultatet nästan alltid bra. Ofta blir tanden mörkare igen med tiden, men då kan behandlingen upprepas.

The root can be severely damaged when you whiten filling teeth, although this is rare. Usually you have no symptoms and in some cases the changes are only discovered long after the tooth has bleached, and only when the dentist takes an X-ray.

Possible Problems

När du bleker dina tänder kan ditt tandkött bli svullet, lite ömt eller irriterat. Det är viktigt att du avbryter behandlingen i en till två dagar eller tills tandköttet har läkt.

Det är den blekande gelens kontakt med tandköttet som kan vara irriterande, särskilt när starkare preparat används eller när plastskenorna inte passar bra.

Problem med tandvärk

Du kan också uppleva obehag i form av utslag när du bleker dina tänder, men de försvinner. Irritation uppstår på grund av att blekmedlet tränger in i tanden och skapar inflammation i massan. Symptomen försvinner vanligtvis inom en till två dagar om du slutar med behandlingen.

Ät eller drick inget starkt färgat under behandlingen och några dagar efteråt. Det kan till exempel vara rödvin och blåbär.

Efter tandblekning behandlas de vanligtvis med fluor eftersom tandemaljen måste stärkas.

Kommer det att se bra ut efter behandlingen?

Hur bra ett blekningsresultat är beror bland annat på följande:

– Vilken typ av missfärgning du har.

– Hur länge har missfärgningarna funnits.

– Vilken är tandens ursprungliga färg?

Om du har fyllningar som måste bytas ut efter blekningen bör du vänta en till två veckor efter behandlingen. Det är viktigt att färgen på tänderna stabiliseras, men också att det inte finns några rester av blekmedel. Dessa rester hindrar de använda plastfyllningsmaterialen från att stelna ordentligt.

Blekningsbehandlingen varar vanligtvis i ett till tre år. Du kan komma överens med din tandläkare om att upprepa behandlingen vid behov.

Inga studier har ännu gjorts för att visa hur tänderna påverkas av upprepad blekning. Men än så länge finns det inga tecken på att det finns några hälsorisker, bara behandlingen utförs på rätt sätt, utan alltför starka medel.

När är behandlingen olämplig?

Om du har problem med brännskador på tandhalsen, oskyddade rotytor, borstskador eller tunn emalj bör du inte bleka dina tänder. Med dessa problem ökar risken för biverkningar i form av irritabilitet.

Blek inte tänderna om du röker eller snusar. Färgämnen i tobak kan försämra resultatet av behandlingen. Blekmedel kan förvärra de skador som tobak kan orsaka i munhålan.

Blek inte tänderna om du är gravid eller ammar. Det finns inga studier som visar om blekmedel påverkar fostret eller barnet.

Det är riskabelt att bleka tänderna utan att kontakta tandläkaren. Du kan inte själv bedöma vilken lösning som är lämplig att använda. Endast utbildad tandvårdspersonal kan göra detta.

De flesta blekmedel kan bleka tänderna

Tänder med gula eller bruna missfärgningar är i allmänhet lättare att bleka än andra.

Det är nästan omöjligt att bleka missfärgningar av metall, t.ex. amalgamfyllningar. Detsamma gäller för tänder som har drabbats av ett slag eller en skada och där tand-massan har skadats. Dessa tänder är vanligtvis mörkare eller gulare än de andra tänderna.

Olika orsaker till missfärgade tänder

Att vi har olika färger på tänderna är helt naturligt och många får en mörkare färg med åren. Tändernas färg kan också förändras av starka färgämnen från tobak, mat och dryck som tränger in i tandens emalj och ben.

Med tiden kan fyllda tänder få en blågrå missfärgning.

Missfärgningar kan också uppstå innan de permanenta tänderna ens dyker upp i munnen. De vanligaste orsakerna är kroniska sjukdomar med hög feber hos små barn, eller situationer där mjölktänderna utsätts för slag eller skador som påverkar tillväxten av emaljen hos nya tänder.

Det kan också bero på ärftliga sjukdomar som påverkar tänderna när de bildas i käkarna, eller när barnet har tagit en viss typ av antibiotika, tetracykliner.

Det kan orsaka missfärgning om barn så unga som sex år dricker vatten som innehåller för mycket fluorid. Det är vanligast att den uppträder som vita fläckar på tänderna.

Detta gäller särskilt om barnet dricker vatten från en brunn vars vatten inte har analyserats.

Tveka inte att kontakta oss för mer information. Eller boka ett möte.

Oral kirurgi är den specialitet inom tandvården som är inriktad på att kirurgisk behandling av strukturer i munhålan. tandutdragningar är de vanligaste kirurgiska ingreppen och innebär följande

Tänder som inte kan underhållas på grund av omfattande karies, frakturer. rot eller förlust av benstomme

Om du behöver någon behandling som kräver käkkirurgi, tveka inte, boka en tid:

Önskemål
Ofullständiga visdomständer är en av de mest komplexa exorationerna eftersom de ofta sitter kvar inne i maxilla eller underkäke. Därför måste den kliniska och röntgenologiska undersökningen vara mycket noggrann för att undvika följder.
For this reason, the clinical and radiographic examination must be very careful, in order to avoid sequelae.

Implantat
Operationen omfattar också placering avtandimplantat för att ersätta förlorade tänder. Tekniken måste också utvärderas noggrant för att inte påverka viktiga strukturer.

Detta område är dock inte bara begränsat till tandextraktioner eller implantatplaceringar, utan omfattar även olika andra kirurgiska ingrepp vid patologier i munhålan, t.ex. följande:

  • Enukleation av cystor i käkbenet;
  • Excision av skador i munhålan;
  • Lingual eller labial frenectomier (korrigering av tung- eller läppfrenulum);
  • Friläggning av impakterade tänder för ortodontisk dragning;
  • Kirurgisk dränering av bölder;
  • Biopsier av hård och mjuk oral vävnad.

Faser av käkkirurgisk behandling:

1. Diagnos.

2. Kirurgi.

3. Postoperativt samråd.

Parodontologi är den medicinska och dentala specialitet som ägnar sig åt diagnostik och behandling av sjukdomar som påverkar de vävnader som stöder tänderna: Gingiva, alveolärt ben och det parodontala ligamentet (fibrer som förbinder tanden med benet).

Om du behöver parodontologisk behandling, tveka inte, boka en tid:

De vanligaste parodontala sjukdomarna är gingivit (inflammation i tandköttet) och parodontit (inflammation som leder till förlust av ben och tandkött), varav den senare är en av de främsta orsakerna till tandförlust hos vuxna.

Detta är sjukdomar som beror på att bakterier ansamlas i vävnaderna i munhålan och påverkar de strukturer som ansvarar för att bibehålla tändernas fasthet i över- och underkäken.

De förfaranden som ingår i denna specialitet är vanligtvis minimalt invasiva (skrapning, rotplanering och bakteriedekontaminering) och ger utmärkta resultat, vilket avsevärt ökar tandens livslängd.

Parodontal sjukdom förvärrar olika systemiska sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar, osteoporos, Alzheimers sjukdom, för tidig födsel, stroke, med flera. Parodontologi hjälper till att lösa alla dessa problem. Tveka inte att kontakta oss om du har några problem.

DentalArt Medical Clinic
(Former Rocha Medical Center)
+351 932 237 198 / +351 282 041 932

Loja 8, Edifício Plaza Real, Estrada da Rocha, 8500-810 Portimão

null

Krona

Om en tand är så trasig att den inte längre kan repareras med en liten fyllning kan tandläkaren bli tvungen att slipa tanden ytterligare och göra en ny krona. En krona är en konstgjord del av en tand som täcker större delen av tanden som en keps. Kronan fästs på den slipade tanden med så kallat cement, ett keramiskt material som håller den på plats.
null

Implantat håller konstgjorda tänder

Tandimplantat är vanligtvis skruvar av titan som opereras in i käkbenet. Titanskruvarna fungerar som konstgjorda rötter i käken. När implantatet i käken har läkt kan kronan eller bryggan fästas på det.

Det är möjligt att ersätta en enda förlorad tand med en krona på ett implantat. Om flera tänder har förlorats kan en bro fästas på flera implantat.

null

Håll kronor och bryggor rena

En konstgjord krona eller brygga skyddar inte dina tänder från karies eller tandförlust. Bryggor kan ibland skapa luckor mellan tänderna som kan vara svåra att rengöra. Det är till exempel lätt att bakterieavlagringar fastnar i övergången mellan din egen tand och den konstgjorda kronan.

De viktigaste verktygen för att hålla tänderna rena är en mjuk tandborste och fluortandkräm. Extra fluor behövs ofta i form av tabletter, tuggummi eller munvatten. Du kan också behöva extra små borstar och tandtråd för att komma överallt.

Du bör träffa en tandhygienist regelbundet om du har många kronor eller bryggor i munnen. Din tandläkare eller tandhygienist kan ge dig råd om hur du bäst tar hand om dina tänder.

null

Avtagbar protes

Om du saknar många tänder kan det vara svårt att ersätta dem med fasta proteser. I detta fall kan du få en avtagbar protes, antingen en helprotes eller en delprotes.

Förutom konstgjorda tänder består en protes också av ett konstgjort material som ersätter tandköttet och käkbenet. Du kan själv sätta in och ta ut protesen ur munnen.

Delprotesen kan fästas vid de andra tänderna i käken med spännen eller andra fästanordningar. En komplett protes ersätter tänderna i en helt tandlös käke.

En helprotes i överkäken fästs som en sugkopp på överkäken och gommen. En komplett protes i underkäken vilar på den tandlösa käken. Den kan också monteras på slipade tänder eller implantat och kallas då en täckprotes.

En delprotes passar vanligtvis bättre än en helprotes.

null

Om du inte längre har några tänder

Tandläkaren tar ett avtryck av den tandlösa käken för att göra en vaxgjutning. Detta används för att mäta var de nya tänderna ska sitta. Tillsammans med din tandläkare väljer du färg och form på dina nya tänder.

Du måste besöka tandläkaren fyra till fem gånger innan proteserna är helt färdiga. Com este método, o ajuste da prótese será bom de imediato e normalmente evitará grandes ajustes durante alguns anos.

null

Hur fungerar avtagbara proteser?

Det tar olika lång tid att vänja sig vid en protes för varje person.

Det är svårare att bära en avtagbar protes i underkäken än i överkäken. Proteser i överkäken kan ofta fästas på gommen. I underkäken kan tungan och andra muskler flytta protesen ur sitt läge.

Om du har en avtagbar helprotes i underkäken som inte fungerar bra kan det hjälpa att sätta in två implantat. Implantat har spännen som håller protesen säkrare på plats, en så kallad täckprotes. Om det fungerar bra är det oftast möjligt att sätta in fler implantat och göra en bro som fästs på implantaten.

Vissa sjukdomar, t.ex. Parkinsons sjukdom, Sjögrens syndrom eller stroke, kan göra det svårare att ta bort proteser. I dessa fall kan proteser fungera bra.

null

Implantat

Vid ett tandimplantat ansluts en ny konstgjord tand eller tandrad direkt till de skruvar som har opererats i käken. Ibland fästs tänderna på små förlängningar av titan eller annat material som sticker ut från tandköttet. Dessa förlängningar kallas distanser.

Du kan förvänta dig att ett implantat håller lika länge som din egen tand om du tar väl hand om det.

Olika grader av tandförlust kräver olika implantat

Före en implantatbehandling undersöks du av din tandläkare. Du kommer att ha ett samtal om din hälsa och titta på hur din behandling utförs.

Det finns olika behandlingar beroende på vilka tänder som saknas:

– Om du saknar eller har förlorat endast en tand är det vanligtvis nödvändigt att sätta in endast ett implantat. Implantatet bär sedan en enda konstgjord tand. Detta kallas ett enskilt tandimplantat.

– Om du saknar en tand i slutet av käken räcker det inte att implantatet fästs i käken. Den omgivande vävnaden ska också formas för att ge ett naturligt utseende. Ibland är det så svårt att få det rätt att det behövs en brygga som stöd för de omgivande tänderna.

– Om du har förlorat flera tänder kan du ha flera implantat som stöd för en fast brygga. Om du har förlorat stora delar av käkbenet måste tandläkaren ibland förlänga bryggan med konstgjorda tänder för att få ansiktet att se likadant ut som tidigare.

– Om du är helt tandlös i en käke behövs vanligtvis fyra till sex implantat för att stödja en hel rad konstgjorda tänder. Ibland behövs fler implantat.

null

Garanti

De flesta tandläkare ger en ekonomisk garanti för att kronan eller bron som fästs på implantaten kommer att hålla i två år.

Implantaten är garanterade i minst två år. Därefter ger tillverkarna olika långa garantier. Om det är livstidsgaranti innebär det att du kan få ett nytt implantat från tillverkaren om det går sönder eller lossnar. Du måste då betala för operationen och anpassa dig själv.

null

Förberedelse för en implantatoperation

Det behövs oftast ingen förbehandling om du har ett friskt och starkt käkben. Om du har dåliga tänder kan det vara nödvändigt att dra ut dem. I detta fall kan käkbenet behöva läka innan behandlingen påbörjas.

Om du är rökare bör du sluta röka i god tid före operationen.

Du kan få tillfälliga proteser om du saknar tänder. Fyller ut mellanrummen mellan tänderna och gör det lättare att tugga.

null

Implantatkirurgi

Du kommer att genomgå en eller två operationer för att få implantat, beroende på hur många implantat som ska sättas in.

Operationen utförs vanligtvis under lokalbedövning och är smärtfri. Du kan få lugnande medel om du är orolig för operationen. Om du är mycket orolig kan du få hela ingreppet gjort under bedövning.

Den första operationen tar en till två timmar, beroende på hur många implantat som ska sättas in.

Först viks tandköttet tillbaka och hål borras i käken. O cirurgião prende então os implantes ao maxilar. Tandköttet sys sedan över implantaten så att de inte syns.

Under cirka en vecka får du inte bära din protes och du får inte tugga på de ställen där du har opererats.

null

Behandling i ett steg

Ibland kan behandlingen ske med ett enda ingrepp. Operationen tar en till två timmar, beroende på hur många implantat som ska sättas in.

I huvudsak används samma teknik som vid den första operationen. Men i stället för att sy över slemhinnan och täcka implantaten kan det hända att implantaten eller distanser från början sticker ut några millimeter från slemhinnan. Ett andra ingrepp är inte nödvändigt.

null

Att få tänderna gjorda

När implantaten är fast monterade och slemhinnan läkt, sätts de nya konstgjorda tänderna på plats.

Tandläkaren tar först ett avtryck av käkbenet och implantaten så att tandteknikern har en modell. Tandteknikern bygger bron på modellen. Det är viktigt att de konstgjorda tänderna passar exakt i dina implantat.

Det tar vanligtvis två till fyra veckor att tillverka de konstgjorda tänderna. Tandläkaren fäster de konstgjorda tänderna på implantaten.

Du kan inte ta bort de nya tänderna själv.

null

Håll dina tänder rena

Det är lika viktigt att hålla dina implantat och nya tänder rena som att hålla dina vanliga tänder rena. De nya tändernas form kan göra det lättare för matrester och bakterieavlagringar att fastna runt implantatet och bryggan. Fråga din tandläkare eller tandhygienist om råd.

Du kan kontrollera dina implantat och konstgjorda tänder varje dag när du borstar tänderna. Kontrollera att broarna och kronorna känns stabila, att de är i ett stycke, att tandköttet inte blöder eller svullnar och att de inte gör ont.

null

Implantatkomplikationer och följder

Implantat kan ofta fungera bra under lång tid. Men du kan få en infektion eller så kan trycket från protesen överbelasta implantatet och få det att lossna. Rökning kan försämra läkningen och öka risken för komplikationer efter en tid.
null

Bakteriell beläggning

Du kan få infektioner runt implantaten. Detta kan jämföras med att förlora tänder. Bakterier kan samlas runt implantat och orsaka att benet runt skruven bryts ner. Det kan vara mycket svårt att bli av med bakterierna och det kan då vara nödvändigt att ta bort implantatet.
null

Brygga

En brygga fästs i munnen och ersätter en eller flera tänder. Bryggan är sammanfogad i ett stycke. Om en tand måste dras ut kan den ersättas med en bro som vilar på tänderna på vardera sidan av luckan.

För att ersätta förlorade tänder med en fast bro måste det finnas tillräckligt många tänder i käken för att ge bra stöd åt bron. Tänderna får inte heller stå för långt ifrån varandra.

Bryggan kan fästas på två sätt. Antingen direkt över de obearbetade tänderna eller så slipar tandläkaren tänderna så att bryggan kan skruvas och fästas med cement.

null

Montering av en brygga

Du behöver vanligtvis flera besök hos tandläkaren innan du får din brygga eller krona på plats. Först slipas tanden eller tänderna och tandläkaren tar ett avtryck för att göra en modell. Därefter beslutar man tillsammans om färgen på den konstgjorda tanden eller de konstgjorda tänderna.

Avtrycket skickas till en tandtekniker som tillverkar kronan eller bryggan. Ersättningständerna är tillverkade av olika material.

Du kan behöva göra ett eller flera tester i munnen för att försäkra dig om att passformen är perfekt. Medan du väntar på den färdiga kronan eller bryggan har du vanligtvis en tillfällig plastersättning. När allt är klart kan du prova kronan eller bryggan i munnen i några dagar för att försäkra dig om att allt känns bra innan den sätts fast. Slutligen lägger tandläkaren ett cement på kronorna och fäster dem på tänderna.

null

Livslängd för kronor och bryggor

Studier visar att bryggor i allmänhet fungerar bra i 15-20 år. Om du gnisslar tänder eller biter ihop hårt slits kronor och broar snabbare. Du kan behöva ett bettskydd för att skydda dina tänder, kronor och bryggor.

De flesta tandläkare ger en ekonomisk garanti för att en fast krona eller bro håller i två år.

null

Om du har kvar tänder

Det finns två sätt att få en ny tandprotes. Det beror på om du fortfarande har tänder eller inte.

Tandläkaren tar ett avtryck av din käke och dina tänder om det finns några tänder kvar i din käke. Tandteknikern tillverkar en protes som efterliknar dina egna tänder och passar din käke ungefärligt.

När de dåliga tänderna har dragits ut kan du få din nya protes monterad tillfälligt tills ditt tandkött och din käke har läkt. Formen ändras sedan och protesen justeras tills den passar perfekt.

Med den här metoden behöver du inte stå utan tänder efter utdragningen.

null

Protesen måste kontrolleras.

Det är viktigt att få dina proteser kontrollerade regelbundet, minst en gång om året. En protes som inte sitter rätt kan orsaka friktion.

Under de första dagarna efter tandutdragningen förändras käken snabbt. Protesen kan behöva justeras i enlighet med detta. Tandteknikern behöver högst några dagar för att göra de nödvändiga justeringarna. Under tiden kan du vara utan proteser.

Ibland måste protesen göras om. Du kan få en kopia av en protes som fungerar bra och som du tycker om. Det går oftast bra om den du kopierar inte är alltför sliten. Du kan också beställa en extra kopia av din protes för att ha den i reserv.

null

Rengöring av proteser med en borste

En avtagbar protes är lätt att rengöra eftersom du kan ta ut den och borsta den. Du kan använda en tandborste och oparfymerat rengöringsmedel. Du kan försiktigt borsta tandköttet i munnen med en mjuk tandborste och varmt vatten.

Använd inte tandkräm för att rengöra proteser. Tandkräm innehåller slipmedel som kan repa plastmaterialet och göra det lättare för bakterier att fästa på protesen.

null

När är implantat olämpliga?

Det finns sjukdomar som gör implantat olämpliga och ibland måste tandläkaren rådgöra med en läkare före operationen. Behandlingen kan behöva skjutas upp i dessa situationer:

– Patienten har benskörhet.

– Patienten tar vissa läkemedel.

– Patienten behandlas för cancer med strålning.

– Patientens käkar har ännu inte vuxit färdigt.

– Han har för lite ben i käken för att kunna sätta in implantat.

Om du har en hjärt- och kärlsjukdom och tar läkemedel för att tunna ut blodet måste du undersökas av en läkare.

null

Ibland måste käken rekonstrueras.

Du kan få en benförstärkning eller en bentransplantation om du saknar tillräckligt med käkben för att implantaten ska kunna fästas. Det är vanligast att operationen utförs på överkäken.

Först tas en röntgenbild av käken för att kontrollera om det är möjligt att operera ett implantat. Ibland görs detta med en datortomografi (CT).

En käkkirurg opererar sedan benet från en annan del av kroppen. Ibland används konstgjorda benersättningar.

Vid en mindre operation får du en lokalbedövning. Höftbenen opereras t.ex. under narkos.

null

Implantatet kan behöva bytas ut

Om du av någon anledning behöver ett nytt implantat krävs en ny operation. Hålet i benet efter det förlorade implantatet måste läka och vävnaderna måste vara friska innan ett nytt implantat kan opereras in. Detta kan ta flera månader.
null

Distanser fästs på implantaten

Vid det andra ingreppet öppnas slemhinnan i varje implantat och små förlängningar, så kallade distanser, fästs på implantaten. Distanser går upp genom slemhinnan. Den nya konstgjorda tanden eller bron kan senare skruvas eller cementeras i dem. Vanligtvis är den andra operationen snabbare än den första.
null

Efter en implantatoperation

Titanimplantat måste växa in i käkbenet. Implantatets tillväxttid beror bland annat på vilken typ av implantat som används och i vilken del av käken implantaten är placerade. Det kan ta upp till sex månader.

Under tiden har du proteser och behöver inte vara tandlös. Om implantaten är mycket stabila kan tandläkaren ibland bygga de konstgjorda tänderna på implantaten samma dag eller veckor efter operationen.

Sju till tio dagar efter operationen kan du bära din gamla protes igen, som har formats om för att passa din käke. I mindre utrymmen kan tillfälliga tänder ibland ordnas så att de vilar på abutmentet omedelbart efter operationen..

null

Håll dina tänder rena

Rökning kan göra det svårare att läka efter en implantatoperation.

Du får ofta antibiotika efter operationen. Ibland kan du behöva smärtstillande medel. Eftersom kirurgen har punkterat käkbenet får du ofta en inflammation som snart går över. Det finns vanligtvis en svullnad, ömhet och ibland blödning.

För att hålla den ren kan du skölja munnen med saltlösning och klorhexidin. Om du har opererat hela käken kan du behöva äta flytande kost i några dagar.

Det är lika viktigt att hålla dina implantat och nya tänder rena som att hålla dina vanliga tänder rena. De nya tändernas form kan göra det lättare för matrester och bakterieavlagringar att fastna runt implantatet och bryggan. Fråga din tandläkare eller tandhygienist om råd.

null

Uppföljning och eftervård

För att kontrollera käkbenet runt implantaten måste tandläkaren ta en röntgenbild. Fler röntgenbilder tas så att tandläkaren kan jämföra med de tidigare röntgenbilderna att implantaten är på plats. Under de första två åren efter operationen är det viktigt att kontrollera om implantaten förändras.

Efter cirka två år kan tiden mellan röntgenbilderna förlängas till exempelvis fem år om benet runt implantaten är friskt.

Detta kontrolleras vid regelbundna kontroller hos tandläkaren eller tandhygienisten:

– O aparecimento da membrana mucosa à volta dos implantes.

– Om det finns bakterieavlagringar, s.k. plack, runt implantaten och på de konstgjorda tänderna.

– Utseendet på bettet av konstgjorda tänder.

– Hur bettet känns när ni biter ihop.

– Hur väl bryggan eller kronan passar.

null

Löst sittande implantat

Det är sällsynt att implantaten lossnar. Om implantatet kommer ut inom några månader efter operationen beror det ofta på att det inte har vuxit in ordentligt i benet.

Om du förlorar implantatet senare kan det bero på att du tuggade för hårt. För att minska risken för överbelastning kan du använda en sängskena på natten.

Ortodonti

Melhor clinica dentaria portimao

Ortodontiär ett område inom folkhälsan där man studerar och behandlar det stomatognatiska systemet som omfattar ansikte, hals och munhåla, inklusive ben, käkmuskler, leder, tänder och vävnader. Dess optimala funktion bidrar till patientens munhälsa.

Munhälsa innebär att det inte finns några stomatologiska sjukdomar och att hela det stomatognatiska systemet fungerar korrekt, är stabilt och till och med estetiskt. Det är numera välkänt att dålig munhälsa har allvarliga konsekvenser för människors totalhälsa.

Ortodonti har inte bara med tänderna att göra, utan är också nära kopplat till ansiktets estetik. Vår roll är att föreslå estetiska behandlingar som tillfredsställer patienten och att återställa munhälsan.

Endodontiken behandlar varje tands inre struktur genom förebyggande, diagnostik och behandling, och dess mål är att behandla tanden som en helhet genom att bibehålla eller återställa hälsan hos de vävnader som finns inuti tänderna och i deras omedelbara närhet.

I vissa fall, när det finns en mycket akut smärta där patienten klagar över att inte kunna äta eller sova och smärtan är så intensiv att den sträcker sig till örat och huvudet, är det möjligt att det finns en karies som påverkar tandmassan och tandens nerv. I dessa situationer är den behandling som ska utföras en devitalisering, och hela den del av tanden där kariesen avlägsnas måste rengöras, liksom tandpulpa, eftersom den i detta fall har kontaminerats av otaliga bakterier som härrör från aktiva, obehandlade karies.

Efter desinficering av kanalerna, där massan passerar, förseglas detta utrymme invändigt med ett biokompatibelt material och tanden kan slutligen återställas med en konventionell restaurering eller en keramisk bit som ger större hållbarhet och motståndskraft åt tanden.

Enligt Tandläkarförbundet kommer ordet endodonti från grekiskan och betyder inuti (endo) tanden (dontia). Normalt kan en tand som har genomgått icke-kirurgisk endodontisk behandling hålla livet ut och behöver aldrig mer ingrepp. I enstaka fall kan det dock hända att tanden inte läker. I dessa fall kan tanden bli smärtsam eller sjuk flera månader eller till och med år efter en till synes lyckad behandling. I dessa situationer kan endodontisk kirurgi rädda tanden. Detta är ett kirurgiskt ingrepp för att avlägsna alla inflammerade och infekterade vävnader och rotspetsen, och ett tätningsmaterial placeras i rotkanalens slutdel. Den apikala operationen kan utföras med hjälp av ett operationsmikroskop, vilket ökar precisionen i alla steg på ett exceptionellt sätt och bidrar på ett avgörande sätt till denna tekniks framgång. Endodonti är därför den gren av tandläkarvetenskapen som ägnar sig åt patologi i tandpulpa och vävnader som omger rötterna och åt behandling av dessa. Tandpulpa är det organ (bestående av nerver, blodkärl etc.) som ligger inuti tanden (rotkanalen) och kallas vanligen, om än felaktigt, för ”nerv”. För flera år sedan var det vanligt att tänder med problem i tandmassan drogs ut. Tack vare de vetenskapliga och tekniska framstegen kan man i dag nästan alltid rädda dessa tänder med bibehållen tuggfunktion och estetik. Du kan alltid boka en endodontisk behandling med följande formulär.

proteses dentárias

Konstgjorda tänder – Tandproteser

Det finns olika typer av konstgjorda tänder. Du kan ersätta allt från en tand till en hel tandrad. Konstgjorda tänder kan vara fasta eller avtagbara.

Förlorade tänder behöver inte alltid ersättas. Fråga din tandläkare om du behöver byta ut tanden eller tänderna eller om du kan göra det senare.

Tandersättning varierar beroende på vad som passar dig och vad som är möjligt. Om du behöver en protes är det bra att veta att en fast protes med implantat är dyrare än en avtagbar protes.

Denna text talar om vilka behandlingar du kan välja mellan. Det handlar om fasta proteser på dina egna tänder, avtagbara proteser eller proteser som skruvas fast på implantat i käkbenet.

Tandreglering

Porque é que posso precisar de dentes artificiais?

Det finns flera anledningar till att du kan behöva reparera eller byta ut dina tänder:

– Du har redan dragit ut en eller flera tänder.

– Dina tänder slits ner av t.ex. tryck eller sura drycker.

– Han har förlorat tänder på grund av parodontal sjukdom.

– Tänderna har skadats av karies och fyllningar och måste därför dras ut och ersättas.

– Han saknar vissa tänder eller har onormalt formade tänder.

Många människor kan vänja sig vid att ha en tandglapp, särskilt på sidorna av käken, där gapet inte är särskilt synligt. Det viktiga är att balansen mellan tänderna bibehålls så att tänderna inte börjar tippa eller röra sig.

Krona och brygga är vanliga behandlingar

En fyllning görs genom att ersätta den trasiga delen av tanden med en sådan:

– En limmad plastfyllning.

– En bondad faner, som är ett tunt porslinsskal.

– Ett inlägg som klistras in tanden.

– Uma tampa colada com um núcleo de porcelana ou metal.

Krona och brygga är vanliga behandlingar

En fyllning görs genom att ersätta den trasiga delen av tanden med en sådan:

– En limmad plastfyllning.

– En bondad faner, som är ett tunt porslinsskal.

– Ett inlägg som klistras in tanden.

– Uma tampa colada com um núcleo de porcelana ou metal.

Brygga

En brygga fästs i munnen och ersätter en eller flera tänder. Bryggan är sammanfogad i ett stycke. Om en tand måste dras ut kan den ersättas med en bro som vilar på tänderna på vardera sidan av luckan.

För att ersätta förlorade tänder med en fast bro måste det finnas tillräckligt många tänder i käken för att ge bra stöd åt bron. Tänderna får inte heller stå för långt ifrån varandra.

Bryggan kan fästas på två sätt. Antingen direkt över de obearbetade tänderna eller så slipar tandläkaren tänderna så att bryggan kan skruvas och fästas med cement.

Implantat håller konstgjorda tänder

Tandimplantat är vanligtvis skruvar av titan som opereras in i käkbenet. Titanskruvarna fungerar som konstgjorda rötter i käken. När implantatet i käken har läkt kan kronan eller bryggan fästas på det.

Det är möjligt att ersätta en enda förlorad tand med en krona på ett implantat. Om flera tänder har förlorats kan en bro fästas på flera implantat.

Håll kronor och bryggor rena

En konstgjord krona eller brygga skyddar inte dina tänder från karies eller tandförlust. Bryggor kan ibland skapa luckor mellan tänderna som kan vara svåra att rengöra. Det är till exempel lätt att bakterieavlagringar fastnar i övergången mellan din egen tand och den konstgjorda kronan.

De viktigaste verktygen för att hålla tänderna rena är en mjuk tandborste och fluortandkräm. Extra fluor behövs ofta i form av tabletter, tuggummi eller munvatten. Du kan också behöva extra små borstar och tandtråd för att komma överallt.

Du bör träffa en tandhygienist regelbundet om du har många kronor eller bryggor i munnen. Din tandläkare eller tandhygienist kan ge dig råd om hur du bäst tar hand om dina tänder.

Avtagbar protes

Om du saknar många tänder kan det vara svårt att ersätta dem med fasta proteser. I detta fall kan du få en avtagbar protes, antingen en helprotes eller en delprotes.

Förutom konstgjorda tänder består en protes också av ett konstgjort material som ersätter tandköttet och käkbenet. Du kan själv sätta in och ta ut protesen ur munnen.

Delprotesen kan fästas vid de andra tänderna i käken med spännen eller andra fästanordningar. En komplett protes ersätter tänderna i en helt tandlös käke.

En helprotes i överkäken fästs som en sugkopp på överkäken och gommen. En komplett protes i underkäken vilar på den tandlösa käken. Den kan också monteras på slipade tänder eller implantat och kallas då en täckprotes.

En delprotes passar vanligtvis bättre än en helprotes.

Om du inte längre har några tänder

Tandläkaren tar ett avtryck av den tandlösa käken för att göra en vaxgjutning. Detta används för att mäta var de nya tänderna ska sitta. Tillsammans med din tandläkare väljer du färg och form på dina nya tänder.

Du måste besöka tandläkaren fyra till fem gånger innan proteserna är helt färdiga. Com este método, o ajuste da prótese será bom de imediato e normalmente evitará grandes ajustes durante alguns anos.

Hur fungerar avtagbara proteser?

Det tar olika lång tid att vänja sig vid en protes för varje person.

Det är svårare att bära en avtagbar protes i underkäken än i överkäken. Proteser i överkäken kan ofta fästas på gommen. I underkäken kan tungan och andra muskler flytta protesen ur sitt läge.

Om du har en avtagbar helprotes i underkäken som inte fungerar bra kan det hjälpa att sätta in två implantat. Implantat har spännen som håller protesen säkrare på plats, en så kallad täckprotes. Om det fungerar bra är det oftast möjligt att sätta in fler implantat och göra en bro som fästs på implantaten.

Vissa sjukdomar, t.ex. Parkinsons sjukdom, Sjögrens syndrom eller stroke, kan göra det svårare att ta bort proteser. I dessa fall kan proteser fungera bra.

Förberedelse för en implantatoperation

Det behövs oftast ingen förbehandling om du har ett friskt och starkt käkben. Om du har dåliga tänder kan det vara nödvändigt att dra ut dem. I detta fall kan käkbenet behöva läka innan behandlingen påbörjas.

Om du är rökare bör du sluta röka i god tid före operationen.

Du kan få tillfälliga proteser om du saknar tänder. Fyller ut mellanrummen mellan tänderna och gör det lättare att tugga.

Rengöring av proteser med en borste

En avtagbar protes är lätt att rengöra eftersom du kan ta ut den och borsta den. Du kan använda en tandborste och oparfymerat rengöringsmedel. Du kan försiktigt borsta tandköttet i munnen med en mjuk tandborste och varmt vatten.

Använd inte tandkräm för att rengöra proteser. Tandkräm innehåller slipmedel som kan repa plastmaterialet och göra det lättare för bakterier att fästa på protesen.

Garanti

De flesta tandläkare ger en ekonomisk garanti för att kronan eller bron som fästs på implantaten kommer att hålla i två år.

Implantaten är garanterade i minst två år. Därefter ger tillverkarna olika långa garantier. Om det är livstidsgaranti innebär det att du kan få ett nytt implantat från tillverkaren om det går sönder eller lossnar. Du måste då betala för operationen och anpassa dig själv.

Implantatkirurgi

Du kommer att genomgå en eller två operationer för att få implantat, beroende på hur många implantat som ska sättas in.

Operationen utförs vanligtvis under lokalbedövning och är smärtfri. Du kan få lugnande medel om du är orolig för operationen. Om du är mycket orolig kan du få hela ingreppet gjort under bedövning.

Den första operationen tar en till två timmar, beroende på hur många implantat som ska sättas in.

Först viks tandköttet tillbaka och hål borras i käken. O cirurgião prende então os implantes ao maxilar. Tandköttet sys sedan över implantaten så att de inte syns.

Under cirka en vecka får du inte bära din protes och du får inte tugga på de ställen där du har opererats.

Behandling i ett steg

Ibland kan behandlingen ske med ett enda ingrepp. Operationen tar en till två timmar, beroende på hur många implantat som ska sättas in.

I huvudsak används samma teknik som vid den första operationen. Men i stället för att sy över slemhinnan och täcka implantaten kan det hända att implantaten eller distanser från början sticker ut några millimeter från slemhinnan. Ett andra ingrepp är inte nödvändigt.

Att få tänderna gjorda

När implantaten är fast monterade och slemhinnan läkt, sätts de nya konstgjorda tänderna på plats.

Tandläkaren tar först ett avtryck av käkbenet och implantaten så att tandteknikern har en modell. Tandteknikern bygger bron på modellen. Det är viktigt att de konstgjorda tänderna passar exakt i dina implantat.

Det tar vanligtvis två till fyra veckor att tillverka de konstgjorda tänderna. Tandläkaren fäster de konstgjorda tänderna på implantaten.

Du kan inte ta bort de nya tänderna själv.

Håll dina tänder rena

Det är lika viktigt att hålla dina implantat och nya tänder rena som att hålla dina vanliga tänder rena. De nya tändernas form kan göra det lättare för matrester och bakterieavlagringar att fastna runt implantatet och bryggan. Fråga din tandläkare eller tandhygienist om råd.

Du kan kontrollera dina implantat och konstgjorda tänder varje dag när du borstar tänderna. Kontrollera att broarna och kronorna känns stabila, att de är i ett stycke, att tandköttet inte blöder eller svullnar och att de inte gör ont.

Implantatkomplikationer och följder

Implantat kan ofta fungera bra under lång tid. Men du kan få en infektion eller så kan trycket från protesen överbelasta implantatet och få det att lossna. Rökning kan försämra läkningen och öka risken för komplikationer efter en tid.

Bakteriell beläggning

Du kan få infektioner runt implantaten. Detta kan jämföras med att förlora tänder. Bakterier kan samlas runt implantat och orsaka att benet runt skruven bryts ner. Det kan vara mycket svårt att bli av med bakterierna och det kan då vara nödvändigt att ta bort implantatet.

Krona

Om en tand är så trasig att den inte längre kan repareras med en liten fyllning kan tandläkaren bli tvungen att slipa tanden ytterligare och göra en ny krona. En krona är en konstgjord del av en tand som täcker större delen av tanden som en keps. Kronan fästs på den slipade tanden med så kallat cement, ett keramiskt material som håller den på plats.

Implantat håller konstgjorda tänder

Tandimplantat är vanligtvis skruvar av titan som opereras in i käkbenet. Titanskruvarna fungerar som konstgjorda rötter i käken. När implantatet i käken har läkt kan kronan eller bryggan fästas på det.

Det är möjligt att ersätta en enda förlorad tand med en krona på ett implantat. Om flera tänder har förlorats kan en bro fästas på flera implantat.

Montering av en brygga

Du behöver vanligtvis flera besök hos tandläkaren innan du får din brygga eller krona på plats. Först slipas tanden eller tänderna och tandläkaren tar ett avtryck för att göra en modell. Därefter beslutar man tillsammans om färgen på den konstgjorda tanden eller de konstgjorda tänderna.

Avtrycket skickas till en tandtekniker som tillverkar kronan eller bryggan. Ersättningständerna är tillverkade av olika material.

Du kan behöva göra ett eller flera tester i munnen för att försäkra dig om att passformen är perfekt. Medan du väntar på den färdiga kronan eller bryggan har du vanligtvis en tillfällig plastersättning. När allt är klart kan du prova kronan eller bryggan i munnen i några dagar för att försäkra dig om att allt känns bra innan den sätts fast. Slutligen lägger tandläkaren ett cement på kronorna och fäster dem på tänderna.

Livslängd för kronor och bryggor

Studier visar att bryggor i allmänhet fungerar bra i 15-20 år. Om du gnisslar tänder eller biter ihop hårt slits kronor och broar snabbare. Du kan behöva ett bettskydd för att skydda dina tänder, kronor och bryggor.

De flesta tandläkare ger en ekonomisk garanti för att en fast krona eller bro håller i två år.

Om du har kvar tänder

Det finns två sätt att få en ny tandprotes. Det beror på om du fortfarande har tänder eller inte.

Tandläkaren tar ett avtryck av din käke och dina tänder om det finns några tänder kvar i din käke. Tandteknikern tillverkar en protes som efterliknar dina egna tänder och passar din käke ungefärligt.

När de dåliga tänderna har dragits ut kan du få din nya protes monterad tillfälligt tills ditt tandkött och din käke har läkt. Formen ändras sedan och protesen justeras tills den passar perfekt.

Med den här metoden behöver du inte stå utan tänder efter utdragningen.

Protesen måste kontrolleras.

Det är viktigt att få dina proteser kontrollerade regelbundet, minst en gång om året. En protes som inte sitter rätt kan orsaka friktion.

Under de första dagarna efter tandutdragningen förändras käken snabbt. Protesen kan behöva justeras i enlighet med detta. Tandteknikern behöver högst några dagar för att göra de nödvändiga justeringarna. Under tiden kan du vara utan proteser.

Ibland måste protesen göras om. Du kan få en kopia av en protes som fungerar bra och som du tycker om. Det går oftast bra om den du kopierar inte är alltför sliten. Du kan också beställa en extra kopia av din protes för att ha den i reserv.

När är implantat olämpliga?

Det finns sjukdomar som gör implantat olämpliga och ibland måste tandläkaren rådgöra med en läkare före operationen. Behandlingen kan behöva skjutas upp i dessa situationer:

– Patienten har benskörhet.

– Patienten tar vissa läkemedel.

– Patienten behandlas för cancer med strålning.

– Patientens käkar har ännu inte vuxit färdigt.

– Han har för lite ben i käken för att kunna sätta in implantat.

Om du har en hjärt- och kärlsjukdom och tar läkemedel för att tunna ut blodet måste du undersökas av en läkare.

Implantat

Vid ett tandimplantat ansluts en ny konstgjord tand eller tandrad direkt till de skruvar som har opererats i käken. Ibland fästs tänderna på små förlängningar av titan eller annat material som sticker ut från tandköttet. Dessa förlängningar kallas distanser.

Du kan förvänta dig att ett implantat håller lika länge som din egen tand om du tar väl hand om det.

Olika grader av tandförlust kräver olika implantat

Före en implantatbehandling undersöks du av din tandläkare. Du kommer att ha ett samtal om din hälsa och titta på hur din behandling utförs.

Det finns olika behandlingar beroende på vilka tänder som saknas:

– Om du saknar eller har förlorat endast en tand är det vanligtvis nödvändigt att sätta in endast ett implantat. Implantatet bär sedan en enda konstgjord tand. Detta kallas ett enskilt tandimplantat.

– Om du saknar en tand i slutet av käken räcker det inte att implantatet fästs i käken. Den omgivande vävnaden ska också formas för att ge ett naturligt utseende. Ibland är det så svårt att få det rätt att det behövs en brygga som stöd för de omgivande tänderna.

– Om du har förlorat flera tänder kan du ha flera implantat som stöd för en fast brygga. Om du har förlorat stora delar av käkbenet måste tandläkaren ibland förlänga bryggan med konstgjorda tänder för att få ansiktet att se likadant ut som tidigare.

– Om du är helt tandlös i en käke behövs vanligtvis fyra till sex implantat för att stödja en hel rad konstgjorda tänder. Ibland behövs fler implantat.

Implantatet kan behöva bytas ut

Om du av någon anledning behöver ett nytt implantat krävs en ny operation. Hålet i benet efter det förlorade implantatet måste läka och vävnaderna måste vara friska innan ett nytt implantat kan opereras in. Detta kan ta flera månader.

Ibland måste käken rekonstrueras.

Du kan få en benförstärkning eller en bentransplantation om du saknar tillräckligt med käkben för att implantaten ska kunna fästas. Det är vanligast att operationen utförs på överkäken.

Först tas en röntgenbild av käken för att kontrollera om det är möjligt att operera ett implantat. Ibland görs detta med en datortomografi (CT).

En käkkirurg opererar sedan benet från en annan del av kroppen. Ibland används konstgjorda benersättningar.

Vid en mindre operation får du en lokalbedövning. Höftbenen opereras t.ex. under narkos.

Distanser fästs på implantaten

Vid det andra ingreppet öppnas slemhinnan i varje implantat och små förlängningar, så kallade distanser, fästs på implantaten. Distanser går upp genom slemhinnan. Den nya konstgjorda tanden eller bron kan senare skruvas eller cementeras i dem. Vanligtvis är den andra operationen snabbare än den första.

Efter en implantatoperation

Titanimplantat måste växa in i käkbenet. Implantatets tillväxttid beror bland annat på vilken typ av implantat som används och i vilken del av käken implantaten är placerade. Det kan ta upp till sex månader.

Under tiden har du proteser och behöver inte vara tandlös. Om implantaten är mycket stabila kan tandläkaren ibland bygga de konstgjorda tänderna på implantaten samma dag eller veckor efter operationen.

Sju till tio dagar efter operationen kan du bära din gamla protes igen, som har formats om för att passa din käke. I mindre utrymmen kan tillfälliga tänder ibland ordnas så att de vilar på abutmentet omedelbart efter operationen..

Håll dina tänder rena

Rökning kan göra det svårare att läka efter en implantatoperation.

Du får ofta antibiotika efter operationen. Ibland kan du behöva smärtstillande medel. Eftersom kirurgen har punkterat käkbenet får du ofta en inflammation som snart går över. Det finns vanligtvis en svullnad, ömhet och ibland blödning.

För att hålla den ren kan du skölja munnen med saltlösning och klorhexidin. Om du har opererat hela käken kan du behöva äta flytande kost i några dagar.

Det är lika viktigt att hålla dina implantat och nya tänder rena som att hålla dina vanliga tänder rena. De nya tändernas form kan göra det lättare för matrester och bakterieavlagringar att fastna runt implantatet och bryggan. Fråga din tandläkare eller tandhygienist om råd.

Uppföljning och eftervård

För att kontrollera käkbenet runt implantaten måste tandläkaren ta en röntgenbild. Fler röntgenbilder tas så att tandläkaren kan jämföra med de tidigare röntgenbilderna att implantaten är på plats. Under de första två åren efter operationen är det viktigt att kontrollera om implantaten förändras.

Efter cirka två år kan tiden mellan röntgenbilderna förlängas till exempelvis fem år om benet runt implantaten är friskt.

Detta kontrolleras vid regelbundna kontroller hos tandläkaren eller tandhygienisten:

– O aparecimento da membrana mucosa à volta dos implantes.

– Om det finns bakterieavlagringar, s.k. plack, runt implantaten och på de konstgjorda tänderna.

– Utseendet på bettet av konstgjorda tänder.

– Hur bettet känns när ni biter ihop.

– Hur väl bryggan eller kronan passar.

Löst sittande implantat

Det är sällsynt att implantaten lossnar. Om implantatet kommer ut inom några månader efter operationen beror det ofta på att det inte har vuxit in ordentligt i benet.

Om du förlorar implantatet senare kan det bero på att du tuggade för hårt. För att minska risken för överbelastning kan du använda en sängskena på natten.

sv_SESwedish